Nya regler för bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Illustration: Pensionsmyndigheten.

Från 1 januari 2020 inför Pensionsmyndigheten nya regler för beräkning av bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Grundskydden i form av äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg höjs. 

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. Äldreförsörjningsstöd är ett stöd som innebär att kunna betala för sin försörjning och sitt boende och ha en skälig levnadsnivå. Bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör möjligheten till bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Ansökan om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd görs på samma ansökan. Nära anhöriga till någon som själv inte kan ta hand om sina ekonomiska angelägenheter kan ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd för dennes räkning.

Den som har bostadstillägg idag behöver inte lämna in någon ny ansökan, en omräkning görs automatiskt.