Nyanställningar ska spara pengar

Ny personal anställs för fem miljoner för att spara 20 miljoner kronor. Bland annat förebyggande arbete ska förbättra ekonomin för Ljusdals kommuns arbetsmarknads- och socialnämnd.

Visserligen håller nämnden ställningarna jämfört med aprilprognosen för resultatet för 2019, men minus 26,1 miljoner kronor jämfört med budget är ändå ett förväntat underskott som måste åtgärdas.

En viktig anledning till den dystra ekonomiska prognosen är att Ljusdals kommuns arbetsmarknads- och socialnämnd har fler brukare/klienter och tyngre insatsmix än jämförbara kommuner. Skillnaden uppskattas till sammanlagt 34 miljoner kronor per år.

Målsättningen är att spara in cirka 17 miljoner år 2020 och över tid åtminstone mer än 20 miljoner kronor per år. Konkret handlar det om tre listor:

  • ”Ta hem” går ut på att plocka tillbaka till kommunen eller på annat sätt ordna en billigare lösning för barn, ungdom och vuxna som har behov av placering på till exempel behandlingshem eller familjehem.
  • ”Undvika påfyllning” handlar om förebyggande arbete så att inte de individer som bedöms ligga i riskzonen behöver dyrbar placering. Det är här som nyanställning av nio personer på olika sätt ökar resurserna i kampen mot problemen.
  • ”Försörjningsstöd till arbete” tar upp möjligheten att jobba intensivt med de tio hushåll som kostat mest i försörjningsstöd under 2019 och de tio hushåll som kostat mest över tid (sedan 2015). Allt för att minska antalet hushåll som står utan egen försörjning.

Kontakt
Kenneth Forssell
Chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Ljusdals kommun
Tfn: 0651-180 00
E-post: kenneth.forssell@ljusdal.se