Nya lärplattformen SchoolSoft lanseras

Den nya lärplattformen SchoolSoft har nu lanserats och är i drift. Plattformen är ett internetbaserat kommunikationsverktyg för bättre samarbete mellan skolan och hemmet.

Vårdnadshavare för barn i förskola, grundskola, gymnasiet samt elever kan gå in på lärplattformen via webben eller ladda ner appen för Android eller IOS. Inloggning sker via Bank-id för vårdnadshavare. Via SchoolSoft kan vårdnadshavare exempelvis anmäla frånvaro samt ta emot information och kontinuerliga brev.

Det är viktigt att vårdnadshavare har god insyn i verksamheterna genom hela sitt barns skoltid. Det ska vara enkelt att ta del av förskolans/skolans dokumentation, planer och mål. För att öka resultaten i förskola/skola ska den pedagogiska dokumentationen vara tillgänglig för barn, elever och vårdnadshavare.

Syftet med lärplattformen SchoolSoft är att skapa goda förutsättningar för samarbete mellan barn och elever, pedagoger, lärare och vårdnadshavare kring dokumentation, planer, mål och kvalitet. En digital lärplattform ger god och rättssäker insyn och delaktighet för barn, elever och vårdnadshavare.

Med en lärplattform har elever i Ljusdals kommuns skolor även möjlighet att öka sin egen förståelse för betygssättning och sina egna upplevelser om hur de ligger till i olika ämnen.

Målet med lärplattformen är att effektivisera samarbetet mellan barn/elev till pedagoger/lärare och vidare till huvudman.

Lärplattformen möjliggör också för utbildningsförvaltningen att följa upp utbildningsnämndens mål som finns specificerade i riktlinjer, internkontrollplan och mätplan.