Nya förvaltningschefer utsedda

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att utse Ingrid Sundström till chef för den nya omsorgsförvaltningen och Kenneth Forssell till chef för den nya arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

-Det är mycket roligt att vi har haft två så kompetenta interna sökande till dessa tjänster, säger kommunchef Nicklas Bremefors.

Kenneth Forssell och Ingrid Sundström kommer båda att tillträda sina tjänster i samband med att den nya organisationen för Ljusdals kommun träder ikraft den 1 januari 2019. Under tiden fram till årsskiftet får de, parallellt med sina nuvarande ansvarsområden, i uppdrag att forma sina respektive förvaltningar.

Den nya omsorgsförvaltningen kommer att omfatta äldreomsorg, stöd och omsorg, biståndsbedömning samt hälso- och sjukvård vid hemsjukvård, medan den nya arbetsmarknads- och socialförvaltningen kommer att omfatta individ- och familjeomsorg, integrationsverksamhet, arbetsmarknadsenhet/-projekt samt socialpsykiatri.

Kontakt

Nicklas Bremefors
Kommunchef
Ljusdals kommun
0651-180 10
nicklas.bremefors@ljusdal.se

Relaterade sidor