Nya fiskebroschyren är ute för 2020

Fiskemöjligheterna är mycket goda i Ljusdals kommun. Vi har åtta fiskevårdsområden som arbetar ambitiöst med att utveckla fiskemöjligheterna och skapa goda förutsättningar för fritidsfiskare. 

Möjligheterna för rörelsehindrade att fiska är också goda genom de speciella handikappbryggor som finns vid vissa av våra vattendrag.

Här börjar Nordens sydligaste vildmark med Hamra Nationalpark. Även kommunens övriga 28 naturreservat inbjuder till intressanta och rofyllda dagar. I sjöar och tjärnar finns goda bestånd av all sorts fisk. Här finns även möjligheter att se bäver och utter.

Älvarna Ljusnan och Woxnan inbjuder till ett utmärkt strömfiske efter öring och harr, med storgädda i de lugna selen.

Ett väl utbyggt vägnät gör att du lätt förflyttar dig från en spännande upplevelse till en annan.

I vår fiskebroschyr hittar du information om fiskevatten, fiskarter samt kartor och övrig information som rör våra fiskevårdsområden