Nominera till nytt miljöpris!

Region Gävleborgs nya miljöpris på 10 000 kronor. Nu är det dags att nominera personer, företag eller organisationer till priset.

Det går att nominera alla som bor eller verkar i Gävleborg. Nomineringen, tillsammans med en motivering och dina kontaktuppgifter, skickas till e-postadress mikael.lif@regiongavleborg.se senast 28 februari.

Priset delas ut i samband med regionfullmäktigemötet som hålls i juni 2018. Vinnaren av priset får blommor, ett diplom och 10 000 kronor.

Exempel på vilka förtjänstfulla insatser på miljöområdet kan vara:

  • Innovativa idéer kopplade till faktiska åtgärder
  • Miljöteknik - produkter som ger faktiska miljöfördelar
  • Miljöinsatser för barn och unga
  • Insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet (ekonomisk-, socialt- och miljömässig hållbarhet).

Bakom införandet av det nya miljöpriset står regionens hållbarhetsnämnd. Juryn för priset består av därför av ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för hållbarhetsnämnden.

Kontaktperson:
Mikael Lif
Miljöstrateg och gruppledare för Ekocenter, grön omställning
Tel: 026-65 02 42, 070-590 80 87
E-post: mikael.lif@regiongavleborg.se