Nio aktörer i Järvsö får bygdemedel

Vindkraft i skogen

Kommunstyrelsen beslutade den 21 maj om tilldelning av bygdemedel avseende Sörby vindkraftspark för 2019. Beslutet är i enlighet med JärvsöRådets förslag.

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, d.v.s. för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.

Enligt JärvsöRådets förslag och kommunstyrelsens beslut får dessa aktörer i Järvsö bygdemedel för följande ändamål:

  • Järvsö Bergcykelklubb får 200 000 kronor för Järvsö Cykelprojekt – Järvsö Skills Park med 4 stationer, för vidare information se www.jarvsoskillspark.se
  • JärvsöRådet får 150 000 kronor för ”När byn växer” – Järvsös utvecklingsstrategi
  • Järvsö Södra Byalag får 50 000 kronor för ”Aktivitet för rörelse” – lekanläggning i Nybo
  • Harsa Fastighetsägarförening får 50 000 kronor för fortsatt upprustning av Hälsingeleden
  • Järvsö Jakt och Sportfiskeklubb får 40 000 kronor för nytt markeringssystem och anpassning av befintlig skjutkur
  • Järvsö Fiskevårdsområdesförening får 35 000 kronor för upprustning av stuga och grill vid Kramstatjärn
  • Skästrateatern får 30 000 kronor för ”Konsertkassan” – en möjlighet för äldre funktionshindrade i Järvsö
  • JärvsöRådet får 20 000 kronor för förstudie utveckling av Torön
  • Föreningen Järvsö Pride får 20 000 kronor för ”Järvsö Pride 2019” – event 5-7 juli 2019