Nej till folkomröstning om genomfart

Karta över centrala Ljusdal

Bilden åskådliggör Trafikverkets förslag till vägplan för Ljusdal som rör Smedgatan/Kyrksjönäsvägen respektive Norra Järnvägsgatan/Kyrkogatan. Beslut i frågan har ännu inte tagits.

Vid måndagens sammanträde beslutade kommunfullmäktige att folkomröstning inte ska hållas om genomfart Ljusdal.

En kvalificerad majoritet, 28 av kommunfullmäktiges 41 ledamöter, röstade under måndagens sammanträde för kommunstyrelsens förslag att inte genomföra en folkomröstning i frågan om genomfart Ljusdal, medan 13 ledamöter röstade för en folkomröstning.

Enligt kommunallagen krävdes det en kvalificerad majoritet, d.v.s. minst 2/3 av kommunfullmäktiges röster, för att det inte skulle bli en folkomröstning.

Frågan om genomfart Ljusdal rör sträckningen av väg 84, som i dagsläget går genom centrala Ljusdal, och ett förslag till byte av väghållaransvar mellan kommunen och Trafikverket vad gäller Smedgatan/Kyrksjönäsvägen respektive Norra Järnvägsgatan/Kyrkogatan i Ljusdal.

Kommunstyrelsen fortsätter nu att bereda frågan om genomfart Ljusdal och kommunfullmäktige kommer innan sommaren att fatta beslut om ett yttrande som kompletterar det remissvar som tidigare lämnats till Trafikverket om genomfarten.

I det tidigare remissvaret kräver kommunen en säkrare passage över Kyrksjönäsvägen vid Älvvallenområdet än den som redovisas i Trafikverkets vägplan.

Det kommunstyrelsen nu har att ta ställning till är två förslag. Det ena är Trafikverkets förslag till vägplan och byte av väghållaransvar mellan kommunen och Trafikverket. Det andra är förslaget att Ljusdals kommun ska avvisa förslag och initiativ som rör etablering av näringsverksamhet längs Kyrksjönäsvägen i syfte att värna handel och service i centrum.