Naturvårdsbränning i Gröntjärns naturreservat

Länsstyrelsen genomför en kontrollerad naturvårdsbränning i Gröntjärns naturreservat onsdagen den 2 juni. Området ligger både i Ljusdals och Hudiksvalls kommun.

Säkerheten är viktigast

Naturvårdsbränningar är noga planerade och utförs av erfaren och välutbildad personal. De 12 hektar skog som bränns omges av bilväg, vandringsled och grävd mineraljordssträng. Under bränningen kommer brandslang att läggas runt hela ytan och området runt bränningsobjektet kommer att vattnas upp. Länsstyrelsen kommer också att ha en helikopter på plats som ytterligare ökar säkerheten vid bränningen. Varningskyltar om pågående naturvårdsbränning kommer vara utplacerade vid vägen.

– Jag förstår om det kan uppfattas som en motsättning i och med att det på vissa platser nu är torrt i skog och mark och det råder viss brandrisk samtidigt som vi genomför naturvårdsbränningar, men naturvårdsbränningarna sker under väldigt kontrollerade former. För att det naturvårdande resultatet ska bli vad vi eftersträvar måste arbetet utföras när marken är torr, säger bränningsledare Andreas Wedman.

Kontrollerad efterbevakning

En mycket viktig del av naturvårdsbränningen är eftersläckning och efterbevakning. De inre delarna av området kommer troligtvis att ryka något under dagarna efter bränningen och då bevakas området noggrant. Området bevakas till dess att ingen rök kunnat hittats under minst tre dygn, då meddelas åter räddningstjänsterna om att efterbevakningen är avslutad.

– Vi har full släckningsutrustning och bränningsgränserna patrulleras hela tiden, både på marken och med helikopter och vi lägger stor vikt vid efterbevakning. Vi lämnar inte området förrän det har gått tre dagar utan rök, avslutar Andreas Wedman.