Nästa steg i uppstarten av nattvandringsverksamhet!

Arbetet med att organisera och starta nattvandringsverksamhet i Ljusdals kommun fortsätter. Nästa träff hålls på Församlingsgården i Ljusdal den 22 januari 2020 klockan 19:00.

För att öka tryggheten på kvällar och nätter påbörjades hösten 2019 ett arbete med att engagera vuxna att röra sig mer ute bland våra ungdomar.

Vi bjuder nu in dig som är vårdnadshavare till barn i mellan- och/eller högstadiet. Andra vuxna är också välkomna. Vår förhoppning är engagera så många som möjligt.

Under kvällen närvarar en representant från riksnätverket Nattvandrarna.
Ingen föranmälan krävs.

Välkomna hälsar
Ungdomsgruppen, Socialtjänsten i Ljusdal