Något ökad folkmängd hittills i år

Ljusdals kommun minskade sin befolkning i augusti, men med den positiva inledningen av året har kommunen fortfarande några fler invånare jämfört med årsskiftet.

Efter årets första åtta månader har befolkningen i Ljusdals kommun, enligt preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB), ökat med 8 personer sedan årsskiftet, detta trots ett underskott på 68 personer vad gäller antalet utflyttade/inflyttade under augusti. Kommunen hade den 31 augusti i år 19 036 invånare, att jämföra med 19 028 den 31 december 2017.

Hittills i år har det under månaderna januari, februari, april, maj, juni och juli flyttat in fler personer än det flyttat ut, medan det under mars och augusti flyttat ut fler personer än det flyttat in. Under perioden januari - augusti var det sammanlagda flyttnettot plus 34 personer, vilket inkluderar de som flyttat hit från annan plats i Sverige (496 personer), de som flyttat från Ljusdals kommun till annan plats i Sverige (525 personer), invandring (82 personer) och utvandring (19 personer).

Antalet födda under samma period var 130 personer, jämfört med 152 avlidna, vilket resulterat i ett födelseunderskott på 22 personer.