Någon behöver din hjälp

Två personer som sitter bredvid varandra utomhus

Är du nyfiken på att bli god man eller förvaltare? Är du rättrådig, erfaren och vet hur det svenska samhället fungerar samt har tid över för att hjälpa en medmänniska? Då är du den vi söker.

Din insats skulle betyda mycket för den som inte kan ta vara på sina rättigheter, sköta sin ekonomi eller ta hand om sina personliga angelägenheter.

I vår anordnar vi vid flera tillfällen en grundutbildning/information för dig som är ny god man/förvaltare eller för dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär.

Läs mer om hur du blir en god man eller förvaltare och om kommande utbildningar

Information angående Överförmyndarverksamheten
Bollnäs, Ljusdals och Ovanåkers kommuner samarbetar kring överförmyndarfrågor och ingår från den 23 maj 2011 i en gemensam Överförmyndarenhet som har sitt säte i Bollnäs. Bakgrunden är att man behövt stärka verksamheterna i respektive kommun och öka rättssäkerheten.

Överförmyndarnämnden eller Överförmyndaren finns dock fortfarande kvar i respektive kommuner. Det är endast handläggningen som är förlagd till den gemensamma enheten i Bollnäs.