Möten om förslag till VA-plan

Välkommen till informationsmöten om Ljusdals kommuns vatten- och avloppsplan som hålls i de mest berörda områdena Los, Järvsö och Ljusdal 20-22 mars.

Kommunens plan- och byggenhet har tillsammans med kommunägda Ljusdal Vatten AB (Ljusdal Energi) diskuterat behovet av en långsiktig plan för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen eftersom en sådan saknas i dagsläget.

Behovet upptäcktes redan i översiktsplanen från år 2010 där det framgår att en plan för dricksvattenförsörjning ska tas fram. Vattenmyndigheten rekommenderar också att varje kommun upprättar en VA-plan.

Ljusdals kommun har nu arbetat fram ett förslag till en VA-plan. Syftet är att ange strategiska direktiv för en långsiktig och hållbar vatten- och avloppsförsörjning i hela kommunen.

VA-planen inklusive bilagor finns att läsa här på kommunens hemsida (se under relaterade sidor här intill) samt på plan 4 i Kommunhuset, Ljusdal.

Här hålls informationsmöten:

Tisdag 20 mars: Los bibliotek kl 18.00-20.00
Onsdag 21 mars: Järvsö Öjeskolan kl 18.00-20.00
Torsdag 22 mars: Kommunhuset, Ljusdalssalen, kl 18.00-20.00

Synpunkter kan lämnas under mötena eller skriftligen till kommun@ljusdal.se

Vi vill ha dina synpunkter senast den 10 april.

Kontakt:
Viktor Svensson
plan- och byggenheten, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 35
E-post: viktor.svensson@ljusdal.se