Möt det kognitiva stödteamet

Från vänster: Jennie Wallin, Anna-Lena Blixth och Anna Iggström. Fotograf: Linda Mårtensson.

Vikten av tidig kontakt - nu startar Ljusdals kommun ett kognitivt stödteam. De finns på plats för ge råd och stöd till personer som på något sätt berörs av kognitiv sjukdom.

Fördelarna med det nya stödteamet är många. Personer med kognitiv sjukdom och deras anhöriga har nu ett samlat team med en bred kompetens att ta kontakt med.

Teamet består av Anna-Lena Blixth, demenssjuksköterska/silviasjuksköterska, Anna Iggström, Leg. arbetsterapeut samt Jennie Wallin, demensspecialiserad undersköterska.

-Teamets mål är att möjliggöra en så tidig kontakt som möjligt för att skapa ett adekvat och individuellt stöd. Många i denna situation vet inte vilket stöd som finns att få och vi vill finnas där för att vägleda. En annan viktig del i arbetet är samverkan med primärvård och specialistvård, säger sjuksköterska Anna-Lena Blixth.

Förutom att verka som ett stöd för medborgare i Ljusdals kommun finns även teamet till för medarbetare inom Ljusdals kommun. Det kognitiva stödteamet arbetar bland annat för att handleda och kompetensutveckla inom olika verksamheter exempelvis särskilda boenden och hemtjänst.

Det kognitiva stödteamet går att nå via mail, hemsida och telefon. Nedan finner du kontaktuppgifterna till stödteamet.

Ljusdal.se/kognitivastodteamet
kognitivastodteamet@ljusdal.se
0651-761565

*Kognitiv sjukdom, tidigare kallat demenssjukdom, är ett samlingsnamn för ett antal symtom som beror på sjukdomar eller skador i hjärnan.