Meny
Sök

Minskad sjukfrånvaro på IFO

Sjukfrånvaron vid Ljusdals kommuns individ- och familjeomsorg, IFO, har under tiden 1 januari till 31 oktober i år minskat från 11,3 till 7,1 procent jämfört med samma tidpunkt i fjol.

Det är främst färre långtidssjukskrivningar som förbättrat hälsoläget.

Arbetet för ytterligare förbättringar går vidare. Fack och arbetsgivare ska tillsammans besluta om hur den psykosociala arbetsmiljön inom kommunens individ- och familjeomsorg, IFO, ska undersökas. Företagshälsovården Priserva får i uppdrag att presentera ett upplägg.

Det blev resultatet av ett möte mellan förvaltnings- och verksamhetsledning samt representanter för facken Akademikerförbundet SSR och Vision

Kommunen redogjorde för att den vill vara en bra arbetsgivare och är positiv till de båda fackens initiativ om en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön.

Kontaktperson:
Mikael Björk
Socialchef
Tel: 0651-180 00
E-post: mikael.bjork@ljusdal.se

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320