Miljonstöd för företagsutveckling

Regeringen har beslutat att ge kommuner i stödområde A möjlighet att söka stöd i tre år för företagsutveckling. Det innebär att Ljusdals kommun kan få 1,76 miljoner kronor per år.

- Det är viktigt att se de här pengarna som en del i en större helhet. Den här satsningen är ett välkommet stöd till kommunerna men det kommer givetvis inte att lösa alla de utmaningar som många kommuner på gles- och landsbygd tampas med, skriver landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) på regeringens hemsida.

Det här stödet 2018–2020 ska stärka kommunerna inom stödområde A, där Ljusdal ingår som enda Gävleborgskommun, att i samverkan med andra aktörer utveckla företagsklimatet. Kommunerna kan få upp till 1,76 miljoner kronor per år eller sammanlagt 5,28 miljoner kronor under treårsperioden.

De kommuner som önskar ta del av satsningen ska rekvirera medel från Tillväxtverket senast 30 juni respektive år.

Satsningen på företagsklimat i utsatta kommuner är sammanlagt på 210 miljoner kronor för åren 2018–2020 är en del av Hela Sverige-satsningen som aviserades i 2018 års budgetproposition.

Enligt Stefan Wennerstrand, vd för Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus, är det för tidigt att säga något om vilka planer Ljusdal har för att ta del av de statliga pengarna.

- Men det finns alltid idéer om utveckling. Så får vi pengar gör de nytta, säger Stefan Wennerstrand.