Midnattsvandring i Hamra nationalpark

Ljus midnattshimmel i Hamra Nationalpark

Natten mot midsommarafton erbjuds guidade vandringar genom urskog, myr- och vattenlandskap i vår vackra nationalpark. Ta på stövlar och följ med längs stigar och spänger!

Samling sker vid Myr-, eller Svartåentrén torsdag den 20 juni klockan 20.00. Tre sträckor finns, från drygt 10 km till 1,5 km, alla tre med guider som följeslagare. Ovsett vilken sträcka du vill gå så är terrängen obanad och kräver stövlar. Ta med dig matsäck så att du kan fika efter vägen. Vid mål finns något att grilla, lite fika och ett diplom. Du får hjälp med återtransport till din bil.

Vill du gå en kort bit ut i skogen eller har barnvagn, rollator eller rullstol? Då kan du gå på en trätrottoar från Huvudentrén till Svansjön, ca 1 km. Underlaget är jämnt. Vid huvudentrén finns även två delvis spångade slingor, gammelskog- och myrslingan, på ca 2-3 km.

Trätrottoarer, rastplatser och toaletter är anpassade för personer med funktionsnedsättning.

Parken ligger ca 8 km nordost om Tandsjöborg och 5 km öster om Europaväg 45 (E45).

Evenemanget anordnas av Länsstyrelsen Gävleborg i samarbete med Loos Byaråd.

Kontakt

Anna Kjellander
Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 13 32

Rie Stagegaard
Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 12 42

Turistbyrån i Järvsö
0651-403 06