Mer utlandspraktik på Slottegymnasiet

Foto: Mostphotos.

Fler elever kan få resa ut i Europa som en del av sin utbildning. Det ska göras möjligt genom en internationaliseringsplan och en ansökan till Universitets- och högskolerådet om så kallad ackreditering. Det innebär att övergå från enskilda projekt till ett mer systematiskt och långsiktigt deltagande i EU-programmet Erasmus+. Så beslutade utbildningsnämnden under torsdagen.

Erasmus+ är ett EU-program som ger ungdomar möjlighet att studera och praktisera utomlands. Under de senaste två åren har två gymnasieelever per år gjort sin yrkespraktik på Teneriffa, och genom den nya internationaliseringsplanen ska antalet elever som reser ut till olika platser i Europa under gymnasietiden öka.

Resorna finansieras av Erasmus+ som nyligen också öppnats för fler typer av resor. Det kan handla om jobbskuggning för lärare hos kollegor i andra länder, studieresor för hela klasser eller deltagande i yrkestävlingar.

- Även om covid-19 satt stopp för en del resor just nu, vill vi hålla oss beredda för att kunna skicka elever utomlands när det blir möjligt och säkert igen. Mötet med nya kulturer och miljöer gör att eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och personligt, och hela skolan berikas av att se hur man jobbar i andra länder, säger rektor Åsa Sundström.

Särskilda insatser planeras för stöd till elever som har liten eller ingen vana av utlandsresor.

Kontakt
Åsa Sundström, rektor Slottegymnasiet: 0651 - 76 13 59, asa.sundstrom@ljusdal.se.
Anna Johnsson, Erasmus-koordinator: anna.johnsson@ljusdal.se.