Medborgarlöfte 2019

Förbättrad kontakt med ungdomar och närvaro på fritidsgårdarna i Färila och Järvsö är vad Polisen och Ljusdals kommun enats om i årets medborgarlöfte.

Fritidsgårdarna Kåken i Färila och Metro i Järvsö ska få flera besök av både Polisen och Ljusdals kommun under 2019. Temakvällar och samtal ska göras i dialog med respektive gårdsråd, fritidsgårdarnas besökare och personal.

Medborgarlöftet i Ljusdals kommun 2019 är ett resultat av medborgardialoger med boende i Färila och Järvsö. Många som deltagit i dialogerna har uttryckt att polisens kontakt med ungdomar ska förbättras. Kommunpolisen Rolf Ångström har redan besökt Metro och Kåken.
- Vi pratade mycket om A-traktorer och tjejerna och killarna fick chans att ställa frågor om hur det är att vara polis, säger Rolf Ångström.

Polisen vill lära känna och skapa en positiv kontakt och relation med ungdomarna.
- Ungdomarna har många frågor om vad som händer om man själv behöver hjälp, eller blir tagen av polisen misstänkt för något brott. Ingen ska vara rädd att kontakta polisen med frågor eller hjälp, säger Rolf Ångström.

Årets medborgarlöfte genomförs med ett jämställdhetsperspektiv.
- Vi har säkerställt att medborgardialogerna har tilltalat flickor och pojkar samt kvinnor och män. Båda könen har då samma möjlighet till makt och inflytande i det medborgarlöftet som formulerats, säger Malin Fundin, jämställdhetsstrateg i Ljusdals kommun.

Syftet med medborgarlöften är att bidra till ökad trygghet, förebygga brott, öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt stärka förtroendet för Polisen.
- Polisen kommer som vanligt att göra besök på alla fritidsgårdar i kommunen. Men medborgarlöftet 2019 innebär mer fokus på Färila och Järvsö. Struktur och fokus är en bra förutsättning för att arbetet ska ge bra effekt och bli hållbart, säger Rolf Ångström som vill betona att medborgarlöftet löper utöver den vanliga verksamheten som Polisen och kommunen tillhandahåller och det är viktigt att det är realistiskt, genomförbart och bygger på dialog med våra medborgare.

Medborgarlöften mellan Ljusdals kommun och Polisen startade 2016 och då var temat "grannsamverkan". 2017 års medborgarlöfte var "ett tryggare Gärdeåsen". 2018 löd medborgarlöftet "trafikmoral och trygghet i Los och Ramsjö".