Medarbetare utbildade i Första hjälpen till psykisk hälsa

Bild: Mostphotos.

Internationella suicidpreventiva dagen uppmärksammas årligen den 10 september. Dagen är instiftad av Världshälsoorganisationen WHO, för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan. Ljusdals kommuns fältsekreterare Petra Sjöberg och kurator Sunna Nordgren är två av 30 personer från länets kommuner som deltagit i utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa.

Suicid, självmord, är en allvarlig folkhälsofråga och varje år dör ungefär 1 600 människor i Sverige genom suicid. Cirka 56 personer i Gävleborgs län tar sitt varje år vilket gör att länet har det tredje högsta suicidtalet i landet.

Första hjälpen till psykisk hälsa vill sprida kunskap om psykisk ohälsa och minska fördomar. Ett par av målen är ge kunskap om tecken på psykisk ohälsa och självmordstankar och hur någon kan gripa in vid exempelvis panikattacker, självskadebeteende och självmordsnärhet.

- Jag möter ofta personer med psykisk ohälsa och har efterfrågat mer kunskap för att få en bättre grund att stå på när jag träffar människor i kris. Jag är väldigt nöjd med utbildningen eftersom den gett konkreta verktyg som jag kan använda, säger fältsekreterare Petra Sjöberg.

- Fortbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa kommer att erbjudas kommunala verksamheter. Mer information om hur man anmäler sig kommer under hösten, säger kurator Sunna Nordgren.

Utbildningssatsningen är en samverkan mellan tre av kommunens förvaltningar: Omsorgsförvaltningen, utbildningsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

- Den här satsningen är väldigt bra. Självmord och självmordsförsök innebär stort lidande för drabbade familjer, säger Kenneth Forssell, chef för arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

- Skolans tidiga insatser är viktiga när det gäller suicid. Det krävs mod av oss alla inom olika professioner att våga se och våga prata. Mycket viktigt är också samverkan mellan förvaltningarna och Region Gävleborg för det är tillsammans vi kan komma framåt, säger Carina Bryngelsson, skolchef.

- I omsorgsförvaltningen möter våra medarbetare nästan dagligen personer med psykisk ohälsa. Den här satsningen gör att vi kan ge suicid ett nytt stort fokus samt att den lyfter samverkan inom vår kommun, säger Ingrid Sundström, chef för omsorgsförvaltningen.

Utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa är baserat på vetenskaplig evidens och experters och sakkunnigas gemensamma rekommendationer. Första hjälpen till psykisk hälsa har utvecklats i Australien, Mental Health First Aid. Insatsen bekostas av statsbidrag.