Medarbetare får lämna blod på arbetstid

Ljusdals kommuns medarbetare som är blodgivare får lämna blod under betald arbetstid. Så beslutade kommunfullmäktige den 24 februari.

Inför blodgivningen ska dialog alltid föras med närmaste chef så att verksamheten fungerar utan att vikarier behöver tas in.

Beslutet grundar sig i en motion, ett förslag, som lämnats in till kommunfullmäktige av Marie-Louise Hellström, Ljusdalsbygdens parti (LB). Motionen har beretts av kommunstyrelsen som lämnat förslag till beslut.

Att vara blodgivare är ett sätt att hjälpa andra att överleva och blod behövs bland annat vid olyckor, förlossningar, cancerbehandlingar och operationer.