Matsvinnsveckor i skolorna, hållbar utveckling och nyord på svinniska

Med start 2 maj och två veckor framåt ska matsvinnet i kommunens alla skolor mätas i tre kategorier; mat som kastas från tallrikarna, från serveringsdiskarna och matavfallet inne i köken. Samtidigt ska eleverna få information om matsvinn och smarta tips på hur de kan minska sitt matsvinn.

I höstas gjordes en blindmätning på matsvinnet i kommunens alla skolor. Blindmätning innebär att den görs utan att vare sig personal eller elever på skolorna vet om att mätningen pågår. Siffor från blidmätningen ska nu jämföras med kommande två veckors matsvinnsmätningar.

Att alla som är berörda av skolmat blir mer medvetna och bättre på att minska matsvinnet är ett led i att jobba mot mål 12 i Agenda 2030, hållbar konsumtion och produktion. Ett delmål i mål 12 är att halvera matsvinnet i världen till år 2030.

- Om vi i Ljusdals kommuns skolor kan halvera vårt matsvinn har vi nått långt. Det känns väldigt bra att bidra till hållbar utveckling i vår kommun, säger Monica Ingerhed, kostenheten.

Under de två matsvinnsveckorna ska elever få kunskap om vad matsvinn är och enkla sätt att minska matsvinnet. Nyord ska också läras ut, på svinniska. Några exempel på svinniska:

  • Allätare en person som äter allt på tallriken och inte slänger något.
  • Klimatklipp att fynda en vara som närmar sig bäst före-datum.
  • Doggybagga att fråga restaurangen efter en matlåda för resterna.
  • Bäst-före-snooza att förlänga hållbarheten genom att titta, lukta och smaka sig fram.
  • Restsamtal att ringa hem och kolla vad som redan finns innan du handlar mer.
  • Nollvisiona att bestämma sig för att aldrig mer kasta mat som går att äta.