Mätningar i kommunen

Under barmarksäsongen genomför kommunens plan och byggenhet mätningar. Det är både på byggnader och vägar inom primärkarteområdena, dessa är Ljusdal, Järvsö, Färila, Tallåsen, Hybo, Ede, Bränta, Hennan, Ramsjö och Los.

Personalen har tydliga kläder samt legitimation. Man kan behöva stå på privat mark för att utföra mätningarna. Utrustningen för att utföra mätningen är gps-mottagare och längdmätare.

Mätningarna görs för att hålla kommunens kartmaterial aktuella.

Hälsningar
Plan och bygg
Samhällsserviceförvaltningen