Mässamarbete ska gynna näringsliv och ge dragningskraft till kommunen

Efter att tidigare avtal sagts upp har kommunstyrelsen beslutat att Ljusdals kommun ska teckna nytt samarbetsavtal med mässbolaget Mittia AB. Syftet med avtalet är bibehålla de positiva effekter som mässorna har på det lokala näringslivet samt möjligheten att stärka Ljusdal som en attraktiv kommun att leva, bo, studera och verka i.

Mittia AB är ett privatägt bolag som årligen arrangerar mässor på Folkparksområdet i Ljusdal. Vartannat år Gård & Skog, och vartannat år Skogstransport. På vardera mässan deltar mellan 120 och 130 svenska och internationella företag som utställare och besökarantalet ligger på flera tusen. Mittia AB:s mässor genererar årligen cirka 7,5 miljoner kronor till kommunens lokala näringsliv enligt Tillväxtverkets beräkningsmodell för konsumtion i samband med affärsresor.

Det nya samarbetsavtalet innebär bland annat att Mittia AB ges hyresfri tillgång till Folkparken inklusive restaurangen och mässområdet i samband med mässor och att kommunen erbjuds monterplatser. Vidare ska kommunen årligen utse en styrgrupp som planerar, genomför och utvärderar mässorna samt utse en projektledare som inför varje mässa arbetar med utställningen Välkommen till Ljusdal. Avtalet gäller från 1 juni 2021 och som längst till 31 december 2025.

Det tidigare avtalet mellan Mittia AB och Ljusdals kommun handlade om att förvalta och utveckla Folkparken i Ljusdal och sades upp av kommunen hösten 2020 eftersom det ansågs improduktivt.