Månadens mötesplats för dig företagare!

Nu erbjuder vi dig digital företagsservice på kvällstid!

Nytt år och ny spännande mötesplats!

Välkommen på digital företagsservice!
Här kan du som företagare ställa frågor till Näringslivskontoret, Plan och Bygg, Miljö och Alkoholhandläggaren.

Tisdag 23 februari 2021 kl. 17.00 - 20.00

Oss kan du nå via din dator eller telefon genom att klicka på denna länk via Teams

PS, vi kommer att ha denna mötesplats digitalt sista tisdagen i månaden kl 17-20 så länge covid restriktionerna styr.