Ljusdalsodling tema i riksdagen

Ljusdals kommun finns den 8 mars på plats i riksdagen för att berätta om den satsning på innovativ cirkulär odling av fisk och grönsaker som är på gång på Bränta i Ljusdal.

Det är Moderaterna och Socialdemokraterna som genom sina riksdagsledamöter Lars Beckman (Gävleborg) respektive Monica Haider (Kronoberg) bjuder in riksdagskolleger och nyckelpersoner från statliga verk och myndigheter till arrangemanget i riksdagen i Stockholm.

Anledningen till de två partiernas arrangemang i riksdagens lokaler är att de ser en ny innovativ cirkulär odling av fisk och grönsaker över hela landet samtidigt som regelverk och finansieringsmöjligheter inte är anpassade för att underlätta och stimulera denna utveckling.

Arrangörerna vill att de inbjudna talarna berättar om vilka erfarenheter som de har, vilka utmaningar och möjligheter som de ser för Sverige och hur offentliga myndigheter på nationell nivå kan stödja utvecklingen.

Ljusdals kommun representeras av Stefan Wennerstrand, vd för näringspolitiska stiftelsen Närljus. Övriga talare är samarbetspartners som Håkan Sandin, SLU/SSEC, Malcolm Sjödahl, Ramboll Sverige AB och Maria Unell från nationella nätverket Refarm.

I inbjudan framhålls att Ljusdals kommun framgångsrikt har drivit projektet Sustainable food 2.0 tillsammans med Ramboll Sverige under cirka två och ett halvt år och att flera liknande projekt finns över hela landet.

Kontakt

Stefan Wennerstrand
VD Närljus 
Tfn: 070-245 46 97
E-post: stefan.wennerstrand@narljus.se