Ljusdals kommuns preliminära rösträkning

Valnämnden i Ljusdals kommun sammanträder onsdagen den 29 maj kl. 08.00 i Ljusdalssalen, Kommunhuset, Ljusdal, för att genomföra den preliminära rösträkningen efter valet till Europaparlamentet. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Den preliminära rösträkningen sker enligt 12 kapitlet 1§ i vallagen (SFS 2005:837).