Ljusdals kommun får godkänt av Skolinspektionen

Skolinspektionens tillsyn 2017 visade brister i det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan, grundskolan, fritidshemmen, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Utbildningsförvaltningen har sedan dess arbetat med åtgärder och nu fått godkänt på att vi har ett bra systematiskt kvalitetsarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete inom skolan främjar alla barns och elevers utveckling och lärande. Syftet är att synliggöra vad skolan gör, varför och vad det leder till, det vill säga att förstå orsaker och samband i fråga om lärande och utveckling.

Skolinspektionen har tidigare identifierat brister i kommunens systematiska kvalitetsarbete i alla skolformer. Det har övergripande handlat om brister i uppföljning och analys av kunskapsutveckling, kunskapsresultat, studiero och upplevd trygghet.

Nu har kommunen redovisat att både uppföljningar och analyser görs som de ska, samt tagit fram en plan med prioriterade förbättringsområden.

- Vi är jätteglada för det här godkännandet från Skolinspektionen. Detta påvisar att vi jobbar i rätt riktning. Nu är tillsynen avslutad inom alla skolformer, säger Carina Bryngelsson, skolchef.