Ljusdals kommun deltar i kommande Leader-period för landsbygdsutveckling

Ända sedan 2001 har Ljusdals kommun deltagit i EU-programmet Leader. Den 4 februari beslutade kommunstyrelsen att Ljusdal ska medverka även i kommande programperiod 2022-2028.

Leader är en metod för att utveckla landsbygden med pengar bland annat från olika EU-fonder. Det finns 53 Leaderområden i Sverige varav Utveckling Hälsingebygden är ett. Till Leader kan föreningar vända sig med projektidéer och ansöka om ekonomiskt stöd för projekten. Besluten om stöd fattas av en Lokal AktionsGrupp (LAG) med tre ledamöter från varje kommun.

Leader - Utveckling Hälsingebygden består av sju kommuner, hälsingekommunerna och en del av Härjedalens kommun. Ljusdals kommun avsätter en miljon kronor för åren 2022-2028. Leader administreras av Jordbruksverket.

Ordet Leader är en förkortning av en fransk mening – Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l’Economie Rurale. Det betyder samordnade aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden.