Ljusdals kommun borgar för flygklubbens lån

Den 9 november beslutade kommunfullmäktige att Ljusdals kommun ska ingå en borgensförbindelse som säkerhet för ett banklån om 1 200 000 kronor för Ljusdals Flygklubb.

Flygklubben har investerat i ett nytt flygplan som finansierats genom klubbens eget kapital om 650 000 kronor och via ett banklån om 1 200 000 kronor. I maj i år inkom flygklubben till kommunen med en förfrågan om borgensåtagande, som begränsas till 20 år i och med kommunfullmäktiges beslut.

Klubben bedriver verksamhet bland annat inom motorflyg vilket möjliggör samhällsnyttiga insatser inom brandflyg. Ljusdals Flygklubb utgör en viktig del av länets jourverksamhet inom skogsbrandspaning. Utöver flygningar kopplat till skogsbränder hjälper klubben även till med sökningar av exempelvis efterlysta personer.