Ljusdal ska delta i En kommun fri från våld

Under dagen har kommunstyrelsen beslutat att Ljusdal ska delta i initiativet En kommun fri från våld. Erbjudandet har kommit från Länsstyrelsen Gävleborg och handlar om att verka för ett lokalt förebyggande arbete mot våld.

Förutom förebyggande arbete mot våld är syftet också att skapa ett kunskapsstöd och långsiktigt arbete kopplat till mäns våld mot kvinnor och generellt våld.

Att delta i En kommun fri från våld innebär att kommunen får konkret stöd och processledning under minst ett år från riksorganisationen MÄN. Organisationen MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld.

Länsstyrelsen Gävleborg bekostar och samordnar satsningen och följeforskare ska vara knutna till arbetet. Kommunerna Bollnäs, Sandviken och Hofors kommer också att arbeta med En kommun fri från våld.