Ljusdals jobbprojekt studeras

Yakob Haile, som deltar i Ljusdals kommuns projekt Skogståget, ses här tillsammans med Sveaskogs representanter Erik Sjögren, Hanna Görgård och Esbjörn Wahlberg.

Ljusdals kommuns jobbprojekt för utlandsfödda har riksintresse. Under onsdagen och torsdagen besökte statliga Dua-delegationen och Sveaskog kommunens integrationsverksamhet.

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) ska främja samverkan mellan kommun och arbetsförmedling samt utveckling av nya samverkansformer. Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet. Därför var Ljusdals arbete på området intressant för Duas representant Susanne Zander.

Även Sveaskog har fokus på integrationsfrågor med flera projekt i landet och lockades av Ljusdals Projekt Paula (med EU-stöd genom ESF) som har underprojektet Skogståget.

Projekt Paula har pågått i ett och ett halvt år och kan mycket tack vare de europeiska socialfondspengarna fortsätta till och med juni 2020 och omfatta 170 i stället för tidigare planerade 70 personer.

Projekt Paula lägger stor vikt vid kartläggning individuellt så att utbildning, praktik eller språkutveckling erbjuds så att deltagarna sedan kan gå vidare till utbildningsplats eller arbete.

Underprojektet Skogståget tar emot sammanlagt 16 utlandsfödda som under två perioder med säsongsanställning mellan dessa får den kunskap och erfarenhet som krävs för att sedan ta jobb i skogsnäringen.

- Det är roligt att nationella aktörer intresserar sig för vårt lovande projekt. Vi hoppas på utökat samarbete i framtiden, säger Kenneth Forssell, chef för integrationsverksamheten i Ljusdals kommun om intresset för satsningen på utlandsfödda.

Kontakt:
Kenneth Forssell
Verksamhetschef, Ljusdals kommuns integrationsverksamhet
Tel: 0651-180 00
E-post: kenneth.forssell@ljusdal.se