Ljusdalshem verkar förebyggande mot våld genom Huskurage

Huskurage.

Huskurage är en metod för att förebygga och förhindra mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående. En policy, som bland annat skickas ut via hyresavin, berättar hur boende kan agera vid oro att någon far illa i sitt hem.

Med hjälp av Huskurage vill bostadsbolaget AB Ljusdalshem bidra till ökad trygghet för alla boende. Ljusdalshem har antagit den våldsförebyggande policyn som ska hjälpa boende att agera för att förhindra våld i nära relationer.

Några saker som boende kan göra vid oro för våld:

  • Ring på hos grannen för att höra hur det är.
  • Hämta hjälp från andra vid behov.
  • Ring polisen. Kontakta alltid polisen i hotfulla situationer eller i situationer som upplevs akuta.
  • Ring socialtjänsten vid oro för att barn utsätts för våld.