Ljusdal pilotkommun i paketprojekt

Paket

Ljusdals kommun är en av några pilotkommuner i Sverige som arbetar för att hitta former för aktörs- och datasamverkan inom paket- och logistiktjänster.

Det handlar om ett förstudieprojekt finansierat av Tillväxtverket och en del andra offentliga aktörer som Region Gävleborg. Projektets mål är att förbättra paketets resa från e-handlare till e-kund och drivs av den ideella medlemsorganisationen Sveriges Paketombud.

Det sker via en genomlysning och flödeskartläggning av såväl privata som kommunala transporter och som ett led i att bidra till och utveckla effektiva leveranslösningar inte minst i Sveriges glest befolkade delar.

Ljusdals kommun har redan väckt intresse hos och blivit något av förebild för Sveriges Paketombud. Detta efter näringspolitiska stiftelsen NärLjus arbete med att samordna transporter till Ramsjö och Los och därmed rädda varuförsörjningen i bygden.

Den 11 juli träffades representanter för Ljusdals kommun, Närljus och Sveriges Paketombud i Ljusdal för att diskutera förstudieprojektet. Det lokala arbetet i Ljusdal sker bland annat genom fyra workshoparrangemang, det första i september, med berörda och sakkunniga på området inbjudna