Ljusdal - månadens skidkommun

Skidspår.se utser varje månad en kommun till ”Månadens skidkommun”. Det är ett uppskattande omdöme från alla skidåkare som uppskattar kommunens insatser för såväl kommuninnevånare som besökande.

Ljusdal har nu valts ut till månadens skidkommun, med motiveringen:

"För dess informativa websidor med aktuell information om spåren i olika delar av kommunen liksom andra anläggningar i privat regi. Tydlig länkning till Skidspår.se ger aktuell information om spåren. Ett aktivt fritidskontor stimulerar till att allt fler ger sig ut i skidspåren och upptäcker längdskidåkningens hälsoeffekter, något som är viktigt när en kommun vill satsa på sina innevånare och ett aktivt fritidsliv."