Ljusdal klättrar 69 steg i Sveriges miljöbästa kommun

Tidningen Aktuell Hållbarhet presenterar årligen en miljöranking bland Sveriges kommuner. Sedan förra året klättrar Ljusdals kommun 69 steg och är 2021 rankad som nummer 159 av landets totalt 290 kommuner.

- Jättekul att vi klättrar i rankningen. Det visar än en gång att rätt insatser ger resultat. Arbetet med en hållbar kommun är ett långsiktigt arbete för att vi ska kunna överlämna en klimatsmart kommun till nästa generation, säger Marit Holmstrand (S), ordförande i kommunstyrelsen.

- Vi klättrar dels för att vi har en uttalad strategi för hur vi jobbar med Agenda 2030 – globala målen för hållbar utvecklig. Vi har också antagit en kretsloppsplan som tar ett helhetsgrepp om konsumtion och avfall i alla kommunens verksamheter. I och med kommunens nya livsmedelsstrategi har vi dessutom ambitiösa mål om att öka andelen ekologisk mat i kommunens kostverksamhet, säger Jorunn Hellman miljöstrateg, Ljusdals kommun.

- Vi har anledning att tro att vi kan klättra ytterligare i framtiden för att vi, bland annat genom ett nytt miljöprogram, ska kunna jobba mer framåt med frågor som rör biologisk mångfald, klimatanpassning och utfasning av fossilt bränsle, säger Jorunn Hellman miljöstrateg, Ljusdals kommun.