Ljusdal framhölls i riksdagen

Monica Hayder, Stefan Wennerstrand och Lars Beckman.

Monica Haider (S), Stefan Wennerstrand och Lars Beckman (M).

Ljusdals kommande satsning på cirkulär odling på Bränta var omtalat när denna odlingsteknik diskuterades i riksdagen på torsdagen.

Nu var det visserligen endast ett 30-tal närvarande efter inbjudan av riksdagsledamöterna Monica Haider (S) och Lars Beckman (M, Gävle) men det var en inflytelserik grupp. Ledamöter i riksdagens miljö- och jordbruksutskott, kommun-, region- och universitetsreresentanter kan nämnas som exempel.

Ljusdals kommun ingår tillsammans med tolv andra aktörer i nätverket SSEC där Håkan Sandin, Sveriges Lantbruksuniversitet, är projektledare. Han nämnde Ljusdal vid flera tillfällen vid konferensen i riksdagen.

- Det som är på gång i Ljusdal är stort och intressant, på sikt en miljardinvestering på fiskodling i cirkulära system som kan täcka 14 procent av behovet i landet, säger Håkan Sandin.

Många exempel gavs hur cirkulära och därmed miljövänliga fisk- och grönsaksodlingar planeras i landet. Det kan förutom att ge mer klimatsmart och inhemsk mat i hela landet skapa 10.000-tals nya jobb och öka Sveriges oberoende av import vilket också är en krisberedskapsfråga.

Nätverken för den nya typen av odling ville dock med mötet i Stockholm flagga för ålderdomliga regelverk vid tillståndsansökningar och att staten behöver stödja till exempel forskning och utbildning på området.

- Det känns som om vi flyttat fram positionerna i och med den här konferensen, säger Stefan Wennerstrand, vd för Ljusdals kommuns näringspolitiska stiftelse NärLjus, som deltog i riksdagen och var nöjd bland annat över att Ljusdal nämndes som ett positivt exempel i ämnet framtidens livsmedelsprouktion.