Ljusdal får vindkraftspremie

Ljusdals kommun får 12,8 miljoner kronor av staten när 70 miljoner kronor i vindkraftspremier för 2017 fördelas bland kommunerna i landet.

Mariestad i Västergötland får mest av pengarna, nämligen 20,6 miljoner kronor för 14 startade vindkraftverk under 2017. Ljusdal är tvåa med 12,8 miljoner kronor för åtta verk. Ljusdal är för övrigt den enda kommun i Norrland som är med i Energimyndighetens fördelning av pengarna.

I slutet av december 2017 gav regeringen Energimyndigheten i uppdrag att varje år fördela 70 miljoner kronor i vindkraftspremier till Sveriges kommuner.

Reglerna för premien baseras på hur mycket ny vindkraft som togs i drift i kommunerna under föregående år och utgår från godkända anläggningar i elcertifikatregistret.

Staten vill på detta sätt få kommunerna att verka för att vindkraftsprocesser inte bara inleds utan också tas i mål för att bidra till omställningen till ett helt förnybart energisystem.

Kommunerna kan använda pengarna där de bedömer att de gör mest nytta.

- Det blir en välkommen förstärkning av årets budget, säger Tom Westerberg, ekonomichef för Ljusdals kommun.

Kontakt:
Tom Westerberg
Ekonomichef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 00
E-post: tom.westerberg@ljusdal.se