Ljusdal bra på bredbandsutbyggnad

Utbyggnad av bredband längs en landsbygdsväg

Ljusdals kommun har kommit långt i bredbandsutbyggnaden. Det visar den kartläggning över bredbandutbyggnaden som Post- och telestyrelsen (PTS) gör varje år. Framför allt sticker utbyggnadstakten inom glesbyggt område ut i positiv bemärkelse.

- En av anledningarna till att vi har lyckats så bra handlar om de kontaktnät, de kunskaper och den inställning som vi som arbetar med bredband i Ljusdal har. Alla hjälps åt och brinner för detta, säger Per Eriksson, verksamhetsansvarig, Ljusnet, i en artikel på Region Gävleborgs samverkanswebb.

Inom glesbyggt område (1-49 personer) visar statistiken att Ljusdal har en bredbandsutbyggnad som innebär att drygt 60 procent av hushållen och drygt 70 procent av företagen har tillgång till fiber på 100 Mbit/s (oktober 2017). Snittet i Gävleborgs län inom glesbyggt område är drygt 27 procent för hushåll och drygt 32 procent för företag.

- Det är viktigt för utvecklingen av kommunen att bredbandsutbyggnaden går bra. Fiber har samma betydelse i dag som den som vägar och järnvägar hade en gång i tiden. Den skapar förutsättningar för modern IT-kommunikation för såväl enskilda hushåll som företag, säger Lars Molin (M), kommunalråd och ordförande i kommunstyrelsen i Ljusdal.

Klicka här för att läsa Region Gävleborgs artikel om Ljusnets och Ljusdals kommuns ambitiösa målsättning i sin helhet.