Liten enhet fixar alla vakanser

Några tillfälliga luckor på schemarader eller hundratals semestervikariat som ska tillsättas. Det spelar ingen roll. Ljusdals kommuns bemanningsenhet för omsorgsverksamheterna har en nyckelroll för att det finns tillräckligt med personal.

Omsorgsförvaltningens bemanningsenhet har funnits sedan 1999 och ska se till att såväl äldreomsorg som stöd och omsorg (tidigare handikappomsorg) med totalt omkring 700 anställda får den personal som behövs vid vakanser som sjukfrånvaro och semestrar.

På kommunens bemanningsenhet finns enhetschef, två bemanningsassistenter, en rekryterare, en larmsamordnare och fyra kvalificerade assistenter (två i Ljusdal, en i Färila och en i Järvsö). De sistnämnda är stöd till enhetscheferna på de nämnda orterna.

För att få pusslet att gå ihop finns det 15 tillsvidareanställda medarbetare i korttidspoolen, en långtidspool med 77 personer som erbjuds längre vikariat än bara inhopp och 250-talet timanställda som kan rycka in vid behov.

Det är öppet varje dag på bemanningsenheten eftersom det alltid behövs vikarier. Klockan 06.00 börjar jobbet och enheten har genom IT-lösningar koll på vilka medarbetare som måste ersättas.

- I extrema lägen kan det vara 70 vakanser att fylla under en arbetsdag, säger Mona Hedström, rekryterare/assistent.

Det är nu tredje året som bemanningsenheten tillsätter semestervikarier. Det handlar om cirka 400 vikariat under de två semesterperioderna.

- Vi hinner inte mer än utlysa vikariaten så blir det fart på ansökningarna. Är det någon ny som söker träffar vi den personen och tar referenser, säger Annica Johansson, chef för bemanningsenheten.

Ingrid Sundström, verksamhetschef för äldreomsorg och stöd och omsorg, berömmer bemanningsenheten:

- Inte minst efter fjolårets vikarietillsättning blev det många lovord. Bemanningsenheten har till exempel väl fungerande rutiner för introduktion och sedan är det viktigt att vår ordinarie personal tar vid och bemöter vikarierna på ett bra sätt.

Kontakt:
Annica Johansson
Enhetschef, bemanningsenheten, Ljusdals kommun
Tel: 0651-187 86
E-post: annica.johansson@ljusdal.se