Lillhaga förskola och Rubinen på Ämbarbo förskola avvecklas

Mot bakgrund av minskat antal barn i förskoleåldern i centrala Ljusdal har utbildningsnämnden under dagen beslutat att Lillhaga förskola och avdelningen Rubinen på Ämbarbo förskola ska avvecklas senast augusti 2021.

Det minskade barnunderlaget handlar om att stora årskullar går över till grundskolan samtidigt som betydligt färre barn är på väg in i förskolan. Förutom minskat antal förskolebarn i Ljusdalsområdet är beslutet ett led i ett större omställningsarbete för en förbättrad skolstruktur med större samverkansmöjligheter och en ekonomi i balans.

Rektorerna ansvarar för dialog med vårdnadshavare vars önskemål i byte till ny förskola ska tillmötesgås så långt det är möjligt. Rektorerna ansvarar också för dialog med berörd personal samt nödvändiga arbetsrättsliga processer.

Relaterade sidor