Ledigt jaktarrende

Ljusdals kommun tar emot intresseanmälningar för jaktarrende om ca 56 hektar på fastigheten Ljusdal Sund 6:2, söder om Ramsjö.

Vi behöver din intresseanmälan senast 1 april. Ange namn, adress och telefonnummer och skicka till:

catarina.wikstrom@ljusdal.se

eller

Ljusdals kommun
Avd. Plan- och Bygg
Att: Catarina Wikström
827 80 Ljusdal