Lär mer om exportfrågor

Har du förfrågningar utanför Sveriges gränser och är på väg att växa utomlands? Funderar du över avtal med leverantörer i andra länder? Då ska du anmäla dig till Exportdagen på NärLjus i Ljusdal tisdagen den 20 februari.

Exportdagen 2018 på NärLjus, tisdagen den 20 februari klockan 11.00-14.00 ger svar på följande frågeställningar:

  • Hur förbereds företaget på hemmaplan?
  • Vilka finansieringsmöjligheter finns?
  • Hur hålls koll på exporttekniska frågor?
  • Hur minimeras riskerna vid exportaffärer?
  • Vem eller vilka kan stötta ett företag i exportsatsning?

På plats hos NärLjus finns Regionala exportsamverkan i Gävleborg med representanter från Mellansvenska Handelskammaren, Business Sweden, Exportkreditnämnden, ALMI, Fiber Optic Valley och Enterprise Europe Network.

Agenda för dagen:
11.00 Information från aktörerna
12.00 Buffelunch
13.00 Möjlighet att boka enskilda möten med aktörerna på plats

Arrangemanget är kostnadsfritt.

Välkommen!