Lär dig mer om anbudsförfarandet

Pengar

Kommunen genomför via Inköp Gävleborg regelbundet upphandlingar av varor och tjänster och vill gärna sprida information om hur man som företagare lämnar anbud.

Henrik Thuresson, Ljusdals kommuns ansvarige hos Inköp Gävleborg, finns hos NärLjus för att besvara företagares frågor den 9 oktober, 6 november och 11 december kl. 08.00-16.30.

Välkommen att boka tid genom att kontakta NärLjus via mejl info@narljus.se eller telefon 0651-188 00.

Mer information om upphandlingar finns på Inköp Gävleborgs hemsida.