Länsstyrelsen lättar på förbudet att grilla

Från och med den 31 juli kl. 10.00 lättar Länsstyrelsen på det totala eldningsförbud som gällt tidigare. Nu är det tillåtet att grilla på egen tomt.

Förbudet innebär att det fortfarande är förbjudet att elda i hela Gävleborg län. Fasta grillplatser, användning av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas fortfarande av eldningsförbudet. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i  kommunen. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Frågor om eldningsförbudet

Länsstyrelsen Gävleborgs reception, telefon 010-225 11 00

Mer information om eldningsförbudet finns på Länsstyrelsen Gävleborgs webbplats.