Länet förbereder för öppning

Smittspridningen går ner i de flesta kommuner. Därför väljer länets kommuner, i samråd med Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg, att möjliggöra öppning av kommunala anläggningar.

Sedan slutet av förra året har det funnits en gemensam överenskommelse mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg om att hålla vissa kommunala anläggningar stängda för icke nödvändig verksamhet. Undantag har funnits för bland annat barn- och ungdomsverksamhet.

Från och med den 1 juni möjliggörs nu öppning av dessa anläggningar i den takt och omfattning som är möjligt utifrån lokala och anläggningsspecifika förutsättningar samt det regelverk som gäller på nationell nivå.

Vad detta innebär specifikt för Ljusdals kommun informeras om längre fram.

Fortsätt att följa rekommendationer

Läget för vården i länet är fortfarande ansträngt trots att smittan går ner i de flesta kommuner. Det är viktigt att fortsätta att följa de rekommendationer som gäller.

– Läget är inte bra förrän vi nått högre nivåer av antal vaccinerade och belastningen för vården sjunker ytterligare, men det är ändå tillräcklig bra för att vi ska kunna göra de här justeringarna, säger landshövding Per Bill.