Kvinnojouren Viljan utökar stödverksamheten

Med hjälp av beviljade pengar från Socialstyrelsen kan Kvinnojouren
Viljan i Ljusdal utöka sin stödverksamhet fram till 31 december 2020.

Det ökade stödet består av öppen mottagning en eftermiddag och kväll i veckan
med inriktning mot personer som utsätts för våld i nära relation, sexuellt våld,
prostitution och människohandel.

Kvinnojouren ska också erbjuda fortbildning och metodutveckling på lokal nivå
samt vara ett kunskapscenter för alla. Verksamhetsledarens tjänst kan också utökas till 75 procent med hjälp av pengarna från Socialstyrelsen.

Kvinnojouren Viljan i Ljusdal erbjuder stöd och vägledning för kvinnor som lever
i en situation med hot och våld eller förtryck. Kvinnojouren Viljan har tystnadsplikt, för inga journaler och du får vara anonym. Att vända sig till kvinnojouren är kostnadsfritt.