Meny
Sök

Kvarndammen får rivas ut

Högsta domstolen, HD, tar inte upp målet om utrivning av Kvarndammen i Tallåsen.

HD skriver i sitt beslut att målet inte är av vikt för rättstillämpningen och att det heller inte finns synnerliga skäl för en prövning.

Ljusdals kommun har efter beslut i kommunfullmäktige ansökt om utrivning av Kvarndammen och den provisoriska överfallsdamm som anlades då damm­anläggningen rasade år 2004.

Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt beslutade i en deldom den 3 februari 2015 att bevilja utrivning.

Detta överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt som den 30 juni 2015 fastställde den tidigare domen.

- Nu får förvaltningen i uppdrag att komma med förslag hur utrivningen kan genomföras, säger Lasse Molin (M), ordförande för kommunstyrelsen.

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320

Ikon Facebook
Ikon Youtube
Ikon Facebook

Ljusdals kommun
827 80 Ljusdal

Växel: 0651-180 00
Fax: 0651-183 77

E-post: kommun@ljusdal.se
Org. nr: 212000-2320