Kvalitetsprogram Östernäs - en framtidsbild för områdets möjligheter

Förstora bilden

Så här kan ett framtida Östernäs se ut.

Kvalitetsprogram Östernäs antogs av kommunfullmäktige den 15 juni och visar kommunens ambition för området och dess möjligheter för framtida intressenter.

Kvalitetsprogram Östernäs bygger på mål och visioner som kommunen tidigare beslutat, exempelvis om ett brett utbud av attraktiva boenden och framtidsinriktade livsmiljöer.

Med hjälp av olika utformningsmetoder visar kvalitetsprogrammet bland annat hur utformning och placering av bebyggelse, stråk och mötesplatser kan verka för att dessa mål och visioner uppfylls.

Östernäsområdet ligger i centrala Ljusdal och historiskt har det i över 100 år, mellan 1887 och 1995, funnits sågverksamhet på området.