Kulturskolan och Slottehubben anpassar verksamheter

För att minska smittspridning av covid-19 har Ljusdals kommun fattat beslut om anpassningar för kulturskolan och Slottehubben. Beslutet gäller i första hand till och med 13 december. Tas nya beslut kan ändringar bli aktuella.

Kulturskolan

  • Individuella lektioner fortsätter för barn och unga födda 2005 och senare. Främst i kulturskolans egna lokaler samt externa lokaler på vissa ställen. Respektive lärare informerar elever och vårdnadshavare om eventuella förändringar i schemat.
  • Dansundervisning erbjuds för barn och unga födda 2005 och senare.
  • Ungdomar födda 2004 och tidigare kommer erbjudas musiklektioner digitalt på distans.
  • Gruppundervisning så som orkestrar, körer och rytmik ställs in.
  • Konserter, uppspel och uppvisningar ställs in alternativt genomförs digitalt.
  • Föräldrar och vårdnadshavare lämnar och hämtar elever utanför våra lokaler.

Slottehubben

  • Möjligheten för externa parter att hyra lokaler som finns i kulturenhetens regi stängs. Det är under denna period inte möjligt att nyttja dessa lokaler.
  • Informationsdisken är obemannad under kvällstid.